کلیدهای میانبر در اکسل

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، کلیدهای راهنما (Key Tips) که شما می توانید با استفاده از Alt و یا F10 به آنها دسترسی داشته باشید ، به عنوان کلیدهای میانبر جدید شناخته می شوند و دسترسی به دستورات را در اکسل برای کاربران آسان می کنند. به طور مثال برای درج یک جدول ابتدا حرف N  را زده تا به زبانه Insert منتقل شوید و بعد حرف T را زده تا پنجره Create Table برای شما باز شود.

 

 

 

و اما میانبرهای قدیمی :

در جدول زیر سعی شده است کلیه میانبر های اکسل را در اختیار شما قرار دهیم.

 

ردیف کلید میانبر کاربرد
1 CTRL+PgUp بین کاربرگ ها از چپ به راست حرکت می کند
2 CTRL+PgDn بین کاربرگ ها از راست به چپ حرکت می کند
3 CTRL+SHIFT+( درون فضای انتخابی همه ی سطر های مخفی را نمایش می دهد
4 CTRL+SHIFT+& به پیرامون سلول های انتخاب شده Border اختصاص می دهد.
5 CTRL+SHIFT_ Border اختصاص یافته به پیرامون سلول های انتخاب شده را از بین می برد.
6 CTRL+SHIFT+~ فرمت سلول را به فرمت عمومی اعداد (General number format) تغییر می دهد.
7 CTRL+SHIFT+$ فرمت سلول را به فرمت Currency (مقادیر پولی) با دو رقم اعشار تغییر می دهد.
8 CTRL+SHIFT+% فرمت سلول را به فرمت Percentage (به صورت درصد) بدون رقم اعشار تغییر می دهد.
9 CTRL+SHIFT+^ فرمت سلول را به فرمت Scientific number (اعداد علمی) با دو رقم اعشار تغییر می دهد.
10 CTRL+SHIFT+# فرمت سلول را به فرمت Date (تاریخ) به صورت روز و ماه و سال تغییر می دهد.
11 CTRL+SHIFT+@ فرمت سلول را به فرمت Time (زمان) به صورت ساعت و دقیقه و AM یا PM تغییر می دهد.
12 CTRL+SHIFT+! فرمت سلول را به فرمت Number (اعداد) با دو رقم اعشار و جداگر هزارتایی و نمایش اعداد منفی با علامت "-" تغییر می دهد.
13 CTRL+SHIFT+* فضایی از سلول های فعال اطراف سلول را انتخاب می کند.
در یک PivotTable ، کل گزارشات PivotTable را انتخاب می کند. 
14 CTRL+SHIFT+: زمان فعلی را وارد می کند
15 CTRL+SHIFT+" مقدار را از سلول فعال بالایی درون سلول و یا نوار فرمول کوپی می کند.
16 CTRL+Plus (+) نمایش پنجره  Insert برای قرار دادن سلول های انتخابی
17 CTRL+Minus (-) نمایش پنجره Delete برای حذف سلول های انتخابی
18 CTRL+; وارد کردن تاریخ فعلی
19 CTRL+` با استفاده از این میانبر بین نمایش مقادیر سلول ها و یا نمایش فرمول درون آنها جا به جا شوید.
20 CTRL+' فرمول را از سلول فعال بالایی درون سلول و یا نوار فرمول کوپی می کند.
21 CTRL+1 نمایش پنجره Format Cells
22 CTRL+2 اعمال و یا برداشتن فرمت bold (حروف درشت)
23 CTRL+3 اعمال و یا برداشتن فرمت italic (حروف کج)
24 CTRL+4 اعمال و یا برداشتن فرمت underlining (خط دار شدن)
25 CTRL+5 اعمال و یا برداشتن فرمت strikethrough (خط خورده)
26 CTRL+6 نمایش و یا عدم نمایش objects
27 CTRL+8 نمایش و یا عدم نمایش نمادهای outline
28 CTRL+9 مخفی کردن سطرهای انتخاب شده
29 CTRL+0 مخفی کردن ستون های انتخاب شده
30 CTRL+A انتخاب کل سلول های کاربرگ
اگر کاربرگ شما دارای داده باشد اول کل آن ناحیه که شمل داده است را انتخاب می کند و با دو بار زدن CTRL+A می توانید کل سلول ها را انتخاب کنید.
زمانی که شما نام یک فرمول را درون فرمول بار تایپ کنید با استفاده از این میانبر پنجره Function Arguments متناسب با آن فرمول برای شما نشان داده می شود.
زمانی که شما نام یک فرمول را درون فرمول بار تایپ کنید با استفاده از میانبر CTRL+SHIFT+A اجزای تشکیل دهنده آن فرمول برای شما نشان داده می شود.
31 CTRL+B اعمال و یا برداشتن فرمت bold 
32 CTRL+C کوپی کردن سلول های انتخاب شده
33 CTRL+D با استفاده از این میانبر ( Fill Down) محتوای بالاترین سلول در فضای انتخابی شما درون سلول های زیرین کوپی می شود.
34 CTRL+F نمایش پنجره Find and Replace (جستجو و جایگزینی) ، با انتخاب زبانه Find  به عنوان پیش فرض
با استفاده از میانبر SHIFT+F5 نیز می توان پنجره Find and Replace را مشاهده کرد. همچنین با استفاده از SHIFT+F4 از آخرین دستور Find ادامه پیدا می کند.
با استفاده از میانبر CTRL+SHIFT+F پنجره Format Cells باز می شود و به صورت پیش فرض زبانه Font انتخاب می شود .
35 CTRL+G پنجره Go To نمایش داده می شود
با استفاده از کلید F5 نیز همین پنجره نمایش داده می شود
36 CTRL+H نمایش پنجره Find and Replace (جستجو و جایگزینی) ، با انتخاب زبانه Replace  به عنوان پیش فرض
37 CTRL+I اعمال و یا برداشتن فرمت  italic
38 CTRL+K نمایش پنجره  Insert Hyperlink برای ایجاد لینک جدید و نمایش پنجره  Edit Hyperlink برای لینک های موجود
39 CTRL+L نمایش پنجره ساخت جدول
40 CTRL+N ساخت یک فایل جدید اکسل (workbook)
41 CTRL+O نمایش پنجره Open برای باز کردن و یا پیدا کردن یک فایل
با استفاده از میانبر CTRL+SHIFT+O همه ی سلول هایی که شامل کامنت (comment) هستند را انتخاب می کند
42 CTRL+P نمایش زبانه Print در پشت صحنه (Microsoft Office Backstage view)
با استفاده از میانبر CTRL+SHIFT+P پنجره Format Cells باز می شود و به صورت پیش فرض زبانه Font انتخاب می شود .
43 CTRL+R با استفاده از این میانبر ( Fill Right) محتوا و فرمت اولین سلول شما از سمت چپ به تمامی سلول های سمت راست آن در فضای انتخابی شما کوپی می شود.
44 CTRL+S ذخیره فایل در جریان 
45 CTRL+T نمایش پنجره ساخت جدول(Create Table)
46 CTRL+U اعمال و یا برداشتن فرمت underlining
با استفاده از میانبر CTRL+SHIFT+U نوار فرمول را باریک و عریض کنید
47 CTRL+V محتویات داخل Clipboard را در محلی که شما انتخاب می کنید درج کرده و جایگزین محتویات قبلی می کند. فقط زمانی که شما یک سری محتویات را کوپی و یا کات کرده باشید در دسترس است.
با استفاده از میانبر CTRL+ALT+V پنجره Paste Special (چسباندن ویژه) به نمایش در می آید. 
48 CTRL+W فایل انتخابی شما را می بندد
49 CTRL+X سلول های انتخابی شما را Cut می کند
50 CTRL+Y تکرار آخرین دستور / در صورت امکان
51 CTRL+Z

به عقب برگشته و آخرین دستور قبلی شما را بر می گرداند و یا آخرین چیزی که شما تایپ کرده اید را حذف می کند

 

و اما میانبرهایی که به اکسل 2016 اضافه شده اند:

 

1 CTRL+E مقادیری را در ستون فعال شما با استفاده از داده های ستون های اطراف اضافه می کند.
2 CTRL+Q نمایش پنجره آنالیز سریع (Quick Analysis) برای داده های انتخابی شما که این قابلیت را دارا می باشند.

آخرین مطالب آفیس کده

آموزش اکسل : ساخت gauge در اکسل با روشی بسیار آسان آموزش اکسل : ساخت gauge در اکسل با روشی بسیار آسان
مدت زمان کلیپ آموزشی:
19دقیقه و 05 ثانیه
مدرس:
فایل آماده اکسل : gauge های زیبا ساخته شده دراکسل برای زیبا سازی داشبوردها فایل آماده اکسل : gauge های زیبا ساخته شده دراکسل برای زیبا سازی داشبوردها
تهیه کننده:
سعید صالحی
توضیح:
در این فایل که د...
آموزش اکسل : ساخت یک نمودار زیبا برای زیبا سازی داشبوردها در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک نمودار زیبا برای زیبا سازی داشبوردها در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
18دقیقه و 17 ثانیه
مدرس:
داشبورد اکسل : داشبورد ویژه برای کنترل پروژه در اکسل داشبورد اکسل : داشبورد ویژه برای کنترل پروژه در اکسل
مدت زمان کلیپ نحوه استفاده از داشبورد:
19دقیقه و 22 ثانیه
مد...
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد برای بررسی فروش متناسب با فاکتورهای مختلف آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد برای بررسی فروش متناسب با فاکتورهای مختلف
مدت زمان کلیپ آموزشی:
34 دقیقه و 01 ثانیه
مدرس:
<...
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد کامل با قابلیت های مختلف در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد کامل با قابلیت های مختلف در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
102دقیقه و 05 ثانیه
مدرس:
<...
فایل آماده اکسل : ضریب زلزله ( ضریب C ) مطابق با ویرایش چهارم آیین نامه 2800 فایل آماده اکسل : ضریب زلزله ( ضریب C ) مطابق با ویرایش چهارم آیین نامه 2800
طراح:
سعید صالحی
توضیح:
در این فایل آماده برای...
آموزش اکسل : اهمیت به گرافیک در ساخت داشبوردهای حرفه ای در اکسل آموزش اکسل : اهمیت به گرافیک در ساخت داشبوردهای حرفه ای در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
63دقیقه و 18 ثانیه
مدرس:
آموزش اکسل : یک داشبورد حرفه ای برای نمایش جزئیات محصولات آموزش اکسل : یک داشبورد حرفه ای برای نمایش جزئیات محصولات
مدت زمان کلیپ آموزشی:
57دقیقه و 13 ثانیه
مدرس:
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد حرفه ای در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد حرفه ای در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
75دقیقه و 28 ثانیه
مدرس:
  • برای محاسبه رادیکال با فرجه دو در اکسل از تابع SQRT استفاده می شود.
  • برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک ( ب م م ) چند عدد در اکسل از تابع GCD استفاده می شود.
  • برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک ( ک م م ) چند عدد در اکسل از تابع LCM استفاده می شود.

درباره ما

همیشه از این که می دیدم افراد تحصیل کرده ای که در محیط کاریم هستند از دانش نرم افزاری پایینی برخوردارند حس بدی بهم دست می داد...

از کار کردن با آفیس لذت می برم...

امیدوارم بتونم این حسو به شما منتقل کنم.