توابع تاریخ و زمان در اکسل (Date & Time)

 توابع مربوط به تاریخ و زمان در اکسل که از مسیر Formulas→Function Library→Date & Time قابل دسترسی هستند ، در مجموع 24 تابع می باشند که در این مقاله سعی شده است شرح مختصری از کاربرد آنها به نمایش گذاشته شود. امیدواریم برای شما مفید باشد.

 

ردیف نام تابع شرح مختصر کاربرد
1 DATE برای ورود تاریخ از این فرمول استفاده می شود. در واقع تاریخ مشخصی که شما وارد می کنید را به عنوان یک شماره سریال در خود ذخیره می کند.
2 DATEVALUE تبدیل یک تاریخ از فرمت text به شماره سریال 
3 DAY تبدیل یک شماره سریال به یک روز از ماه 
4 DAYS تعداد روزهای بین دو تاریخ را نشان می دهد
5 DAYS360 تعداد روزهای بین دو تارخ را بر اساس همه ی ماه ها 30 روزه و سال 360 روزه نشان می دهد 
6 EDATE شماره سریال تاریخی را نشان می دهد که از تاریخ شروع وارد شده چند ماه عقب تر و یا جلوتر است(این تابع تاریخ شروع و تعداد ماه ها را به صورت عدد مثبت و یا منفی به عنوان اطلاعات ورودی می گیرد)
7 EOMONTH شماره سریال آخرین روز از چند ماه قبل و یا چند ماه بعد از تاریخ شروع وارده را نشان می دهد
8 HOUR یک شماره سریال را به یک ساعت تبدیل می کند
9 ISOWEEKNUM شماره هفته تاریخ وارد شده را بر اساس استاندارد iso برای نمایش تاریخ و زمان نشان می دهد
10 MINUTE یک شماره سریال را به دقیقه تبدیل می کند
11 MONTH یک شماره سریال را به ماه تبدیل می کند
12 NETWORKDAYS تعداد کل روزهای کاری بین دو تاریخ را نشان می دهد
13 NETWORKDAYS.INTL تعداد کل روزهای کاری بین دو تاریخ را با استفاده از پارامترهایی در مورد روزهای تعطیلی آخر هفته و سایر تعطیلی ها نشان می دهد.
14 NOW شماره سریال تاریخ و ساعت این لحظه را نشان می دهد
15 SECOND یک شماره سریال را به ثانیه تبدیل می کند
16 TIME برای نمایش زمان به کار می رود و در واقع شماره سریال یک زمان مشخص را نشان می دهد
17 TIMEVALUE زمان را از فرمت text به شماره سریال تبدیل می کند
18 TODAY شماره سریال تاریخ امروز را نشان می دهد 
19 WEEKDAY یک شماره سریال را به یک روز از هفته تبدیل می کند
20 WEEKNUM یک شماره سریال را به شماره هفته در طول یک سال بر می گرداند
21 WORKDAY شماره سریال را بر مبنای چند روز بعد یا قبل از تاریخ وارد شده با فرض روزهای کاری نشان می دهد
22 WORKDAY.INTL شماره سریال را بر مبنای چند روز بعد یا قبل از تاریخ وارد شده با فرض روزهای کاری با تعیین چگونگی تعطیلی های آخر هفته و سایر تعطیلی ها  نشان می دهد
23 YEAR یک شماره سریال را به سال تبدیل می کند
24 YEARFRAC کل روزهای بین دو تاریخ وارد شده را به صورت کسری از سال نشان می دهد.

آخرین مطالب آفیس کده

آموزش اکسل : ساخت gauge در اکسل با روشی بسیار آسان آموزش اکسل : ساخت gauge در اکسل با روشی بسیار آسان
مدت زمان کلیپ آموزشی:
19دقیقه و 05 ثانیه
مدرس:
فایل آماده اکسل : gauge های زیبا ساخته شده دراکسل برای زیبا سازی داشبوردها فایل آماده اکسل : gauge های زیبا ساخته شده دراکسل برای زیبا سازی داشبوردها
تهیه کننده:
سعید صالحی
توضیح:
در این فایل که د...
آموزش اکسل : ساخت یک نمودار زیبا برای زیبا سازی داشبوردها در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک نمودار زیبا برای زیبا سازی داشبوردها در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
18دقیقه و 17 ثانیه
مدرس:
داشبورد اکسل : داشبورد ویژه برای کنترل پروژه در اکسل داشبورد اکسل : داشبورد ویژه برای کنترل پروژه در اکسل
مدت زمان کلیپ نحوه استفاده از داشبورد:
19دقیقه و 22 ثانیه
مد...
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد برای بررسی فروش متناسب با فاکتورهای مختلف آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد برای بررسی فروش متناسب با فاکتورهای مختلف
مدت زمان کلیپ آموزشی:
34 دقیقه و 01 ثانیه
مدرس:
<...
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد کامل با قابلیت های مختلف در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد کامل با قابلیت های مختلف در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
102دقیقه و 05 ثانیه
مدرس:
<...
فایل آماده اکسل : ضریب زلزله ( ضریب C ) مطابق با ویرایش چهارم آیین نامه 2800 فایل آماده اکسل : ضریب زلزله ( ضریب C ) مطابق با ویرایش چهارم آیین نامه 2800
طراح:
سعید صالحی
توضیح:
در این فایل آماده برای...
آموزش اکسل : اهمیت به گرافیک در ساخت داشبوردهای حرفه ای در اکسل آموزش اکسل : اهمیت به گرافیک در ساخت داشبوردهای حرفه ای در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
63دقیقه و 18 ثانیه
مدرس:
آموزش اکسل : یک داشبورد حرفه ای برای نمایش جزئیات محصولات آموزش اکسل : یک داشبورد حرفه ای برای نمایش جزئیات محصولات
مدت زمان کلیپ آموزشی:
57دقیقه و 13 ثانیه
مدرس:
آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد حرفه ای در اکسل آموزش اکسل : ساخت یک داشبورد حرفه ای در اکسل
مدت زمان کلیپ آموزشی:
75دقیقه و 28 ثانیه
مدرس:
  • برای محاسبه رادیکال با فرجه دو در اکسل از تابع SQRT استفاده می شود.
  • برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک ( ب م م ) چند عدد در اکسل از تابع GCD استفاده می شود.
  • برای محاسبه کوچکترین مضرب مشترک ( ک م م ) چند عدد در اکسل از تابع LCM استفاده می شود.

درباره ما

همیشه از این که می دیدم افراد تحصیل کرده ای که در محیط کاریم هستند از دانش نرم افزاری پایینی برخوردارند حس بدی بهم دست می داد...

از کار کردن با آفیس لذت می برم...

امیدوارم بتونم این حسو به شما منتقل کنم.